NEXTFUND adviseert bij aankoop 136 woningen in Groningen

Lichtboei Groningen

Stadjers Vastgoed BV neemt de laatste 136 huurwoningen van woningcorporatie Mooiland in de provincie Groningen over. Met deze overname zijn de laatste van in totaal ruim 1.500 woningen van Mooiland in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe verkocht. De huurders zijn inmiddels geïnformeerd over de overname.

Het gaat in totaal om 136 huurwoningen. Van deze 136 woningen staan er 105 in Groningen-Stad, 15 in Bedum, 10 in Ten Boer en 6 in Leens.

Reden verkoop
Mooiland is verspreid door heel Nederland en in meer dan 100 gemeenten actief. Buiten de regio Noordoost-Brabant gaat het vaak om slechts enkele tientallen woningen per gemeente. Mooiland ziet dat door deze spreiding niet overal de rol van volwaardige corporatie goed kan worden opgepakt. Daarom verkoopt Mooiland de komende jaren een groot deel van dit versnipperde bezit.

Aanpak verkoop
Mooiland verkoopt deze huurwoningen bij voorkeur aan andere woningcorporaties. Ook de ruim 1.500 woningen in Groningen, Friesland en Drenthe zijn eerst aangeboden aan andere corporaties. Meer dan 90% van de woningen van Mooiland in deze drie provincies zijn ook daadwerkelijk aan andere corporaties verkocht. Zo heeft Acantus meer dan 600 woningen in Oost-Groningen overgenomen en heeft WoonFriesland alle circa 300 woningen van Mooiland in de provincie Friesland overgenomen.

Verkoopproces Groningen
Ook deze 136 huurwoningen zijn eerst aan andere woningcorporaties aangeboden. Zij hadden om uiteenlopende redenen geen interesse om deze woningen over te nemen. Mooiland heeft vervolgens deze woningen openbaar aangeboden. KPMG heeft Mooiland in dit verkooptraject begeleid en ondersteund. In deze fase konden ook commerciële partijen een bod doen op de woningen. Uiteindelijk heeft Mooiland in dit traject gekozen voor verkoop aan Stadjers Vastgoed BV. De verkoop is onlangs goedgekeurd door de toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties. Als onderdeel van dit goedkeuringstraject is aan de betrokken gemeenten, Groningen en Het Hogeland, en de huurdersvertegenwoordiging van Mooiland hun visie gevraagd. Zij hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze verkoop.

NEXTFUND Vastgoedadviseurs adviseerde de koper gedurende het aankooptraject.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland:
“Met de verkoop van de laatste 136 woningen in Groningen zet Mooiland een belangrijke stap in de realisatie van de verkoopstrategie. Met vertrouwen draagt Mooiland deze woningen over aan Stadjers Vastgoed BV. In het bijzonder wil ik de gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland en onze huurdersvertegenwoordiging bedanken voor hun constructieve houding in dit traject.”

Wat betekent deze verkoop voor huurders?
Voor de huurders verandert er in de praktijk weinig. Stadjers Vastgoed BV neemt de bestaande huurcontracten over en neemt de daarin vastgelegde rechten en plichten dus automatisch over. Ook de huurprijzen blijven voor alle huidige huurders hetzelfde. Bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli is Stadjers Vastgoed gebonden aan de landelijke regels voor maximale huurverhoging. Huurders met recht op huurtoeslag, behouden dit recht dus ook. Het enige wat merkbaar verandert is dat huurders voortaan bij reparaties, vragen of klachten contact op moeten nemen met de nieuwe eigenaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected]