TAXATIES

Taxaties - Funda in Business
Taxaties - Vastgoedcert
Taxaties - Register Taxateur
Taxaties - NVM Business

Taxaties

NEXTFUND adviseert over de waarde van uw onroerendgoed, grond en (her)ontwikkelingsobjecten. Wij voeren taxaties uit ten behoeve van aan- en verkoopbeslissingen van objecten en portefeuilles, balanswaarderingen, voor het verkrijging van financiering(en), huurwaardetaxaties, verzekeringsdoeleinden en taxaties in het kader van WOZ.

Onze taxaties worden volledig uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NRVT. Onze taxateurs staan ingeschreven in het NRVT register. Indien er sprake is van een “conflict of interest” ┬ázullen onze taxateurs hiervan melding maken bij de opdrachtgever.

U kunt bij ons terecht voor de volgende taxaties:

 • Reguliere taxatie
 • Financiering taxatie
 • Portefeuille taxatie
 • 303 Huurprijs herziening
 • Woningbeleggingen
 • Herontwikkelingstrajecten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Arbitrage en huurgeschillen
 • Vaststellen canon bij erfpacht
 • Onteigening
 • Vaststellen van planschade
 • Exploitatie gebonden vastgoed
Vastgoed gecertificeerd
Vastgoed gecertificeerd
Register Taxateur
NEXTFUND B.V.
Emmaplein 4
9711 AP Groningen

T +31(0)50 76 76 100
M info@nextfund.nl