NEXTFUND B.V. verzamelt persoonsgegevens over u via www.nextfund.nl, en www.funda.nl. NEXTFUND B.V. doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.


Wijzigingen in ons beleid worden in dit document bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u ons privacybeleid heeft gelezen, het accepteert en ermee instemt.


Uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze diensten, ons aanbod, u zich aanmeldt voor een bezichtiging en als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om het
beoogde doel te realiseren.


Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

  1. uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;
  2. uw aanvraag voor bezichtiging af te kunnen handelen;
  3. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
  4. u op de hoogte te houden over het onderwerp waar uw belangstelling voor heeft getoond;
  5. te kunnen adviseren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft of tot het moment dat uzelf aangeeft dat wij uw gegevens uit ons systeem moeten verwijderen tot zover de wet ons dat toestaat.

Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve aan notarissen, banken, taxateurs en kredietverstrekkers voor de volgende doeleinden: opstellen koopaktes, marketingactiviteiten, advisering en bemiddeling. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de met u afgesproken diensten te kunnen verrichten. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

Anonieme gegevens
Onze website verzamelt anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:
• de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
• de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
• verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
• bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
• een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
• de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
• bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, dan kunt u ons dat laten weten door ons een emailbericht toe te sturen via [email protected]. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een meer complex verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden. Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren.

Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals: daar waar mogelijk encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te
geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Vragen?
NEXTFUND B.V. neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.