EIGENAREN

Eigenaren - Verkoop en verhuur

Verhuur & verkoop

NEXTFUND begeleidt verhuur- en verkooptrajecten namens eigenaren en assetmanagers. Onze portefeuille is selectief. Dit stelt ons in staat aandacht en kwaliteit te bieden aan onze opdrachtgevers. Ons doel is om marktpartijen inzichtelijk te maken en u snel in contact te brengen met gebruikers van gebouwen.

Ons transactieproces is opgebouwd uit de volgende fasen:

  • Analyse van het onroerend goed.
  • Opstellen van een  uniek marketingprogramma en actieplan volledig afgestemd op het type vastgoed.
  • Uitvoering van het marketingplan.
  • Resultaat, onderhandeling en contractuele vastlegging.

Tijdens het gehele proces maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk. Daarnaast vindt er continue afstemming plaats met onze opdrachtgevers.

Kantoorruimte

Bedrijfsruimte

Winkelruimte

Maatschappelijk vastgoed

Eigenaren - Beleggingen

Beleggingen

NEXTFUND adviseert bij aankoop en verkoop van beleggingsobjecten op gebouw- als op portefeuille niveau. Wij zorgen voor een risico- en investeringsanalyse op basis van het geselecteerde object of portefeuille en berekenen aan de hand van rendementscriteria de haalbaarheid van uw investering. Daarnaast geven wij advies over het object of de portefeuille en zorgen wij voor een waardering en/of taxatie. Het gehele due diligence traject wordt door ons uitgevoerd. Uiteindelijk zorgen wij voor een juridische en commerciele afronding van de transactie.

Eigenaren - Herontwikkeling

Herontwikkeling

In de afgelopen jaren is ons team betrokken geweest bij de (her)ontwikkeling van diverse vastgoedprojecten. Hierbij adviseren we op het gebied van residuele waarde berekeningen, bebouwingsmogelijkheden, toekomstige cashflow modelering, en (ver)bouwkosten analyses. Tevens adviseren we u op het gebied van contractuele vastlegging.

Online verkoop

Verkopen via internet is een transparant, efficiënt en laagdrempelig proces. Via een digitale dataroom worden alle relevante juridische, bouwkundige en financiële objectinformatie gecontroleerd ontsloten. NEXTFUND zorgt voor alle voorzieningen die noodzakelijk en gewenst zijn voor het digitale verkoopproces. We nodigen via diverse kanalen geïnteresseerden uit om online te participeren. Hierbij maken we gebruik van ons eigen uitgebreide netwerk en unieke bestand van investeerders en gebruikers. Onze opdrachtgevers kunnen het gehele verkoopproces digitaal monitoren.

NEXTFUND B.V.
Emmaplein 4
9711 AP Groningen

T +31(0)50 76 76 100
M [email protected]