CONSULTANCY

Consultancy - Building

Consultancy

Sale- and leaseback
NEXTFUND adviseert eindgebruikers bij de mogelijkheid om vastgoed “off balance” te brengen. Hierbij wordt vastgoed verkocht en tegelijk gehuurd door de verkopende partij. Onderwerpen zoals vrijkomend kapitaal, operationele kosten en ondernemersstrategie spelen een belangrijke rol.

Vastgoed- en huisvestingsbeleid
NEXTFUND ontwikkelt vastgoed- en huisvestingstrategieën, waarin functionaliteit, efficiency en uitstraling zijn afgestemd op de langetermijnontwikkeling van de klant.

Portfolioanalyses
Het doorlichten van bestaande vastgoedportefeuilles. Doel is identificatie van efficiencyverbeteringen, door samenvoegen, afstoten en herzien van bestaande huurvoorwaarden.

Investeringsanalyses
Het opstellen van financiële modellen voor investeringsbeslissingen binnen huisvestingsprojecten. Bijvoorbeeld Netto Contante Waardeberekeningen en operationele kostenadvisering.

NEXTFUND B.V.
Emmaplein 4
9711 AP Groningen

T +31(0)50 76 76 100
M [email protected]