1.599 m2
Perceel oppervlakte
€ 480.000,- k.k.
Prijs
Verkocht
Status

Kees de Haanstraat 73

Kegel- en zalencentrum de Tibbe
De Tibbe is de verzamelplaats van sociaal culturele, maatschappelijke, sportieve en zakelijke activiteiten van Hoogezand-Sappemeer en omgeving. In onze verschillende zalen kunt u terecht voor bruiloften, recepties, personeelsfeesten, vergaderingen, reünies, verjaardagen en kegelarrangementen.

- De Tuinzaal is in 2004 geheel verbouwd. Het originele gebogen plafond (Tongewelf) is weer zichtbaar gemaakt. Ook de verlichting en de kleurstelling die zijn gebruikt zorgen voor een sfeervol geheel. De Tuinzaal is uitermate geschikt voor bruiloften, (bedrijfs)feesten, jubilea, enz.
- Kegelhuis de Tibbe beschikt over 2 kegelbanen en een gezellige bar. 3 kegelverenigingen, aangesloten bij de N.N.K.B., kegelen hier ieder op hun eigen clubavond. Recreatief kegelen b.v. met familie, bedrijf of vereniging is in het weekend mogelijk.
- In het café hangt nog de typische sfeer van weleer. Naast café functie wordt het café eventueel in combinatie met de serre regelmatig verhuurd voor verjaardagen, reünies en bedrijfsfeestjes. Tevens wordt er op 3e zondag van de ( R ) maand live optredens verzorgd door Bluesbands.

Tom en Lidy Kanter runnen De Tibbe vanaf 1998 met veel plezier en willen graag vanwege hun pensioengerechtigde leeftijd afscheid nemen van het bedrijf en pand.

Object
Het horecabedrijf “Kegel- en Zalencentrum De Tibbe” inclusief inpandige bedrijfswoning gelegen aan de Kees de Haanstraat 73 9611 HS Sappemeer.

Verplichtingen in relatie tot horeca
Er rusten op het object geen brouwerijverplichtingen.

Kadastrale omschrijving
Het café-zalencentrum met woonhuis, erf en verdere toebehoren, plaatselijk bekend Kees de Haanstraat 73 te 9611 HS Sappemeer, kadastraal bekend gemeente Sappemeer, sectie G nummer 4019, groot vijftien are en negenennegentig centiare (1.599 m²).

Koopsom
€ 480.000,- kosten koper.

Omzetbelasting
Er is geen sprake van een BTW belaste levering.

Feitelijke levering
Het verkochte wordt in onverhuurde staat geleverd. Het object wordt voorts geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het passeren van de akte van levering. Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige en commerciële aspecten van het object. De aanwezige inventaris van het bedrijfsgedeelte behoort tot het verkochte.

Datum eigendomsoverdracht en betaling
In overleg.

Betaling zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvinden ten kantore van de instrumenterend notaris. Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente. Bij niet nakoming van de overeenkomst is de nalatige partij een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de koopprijs aan de wederpartij verschuldigd.

Locatie
Het horecabedrijf is gelegen op de hoek van de Kees de Haanstraat met de Middenstraat te Sappemeer. Het centrum van Hoogezand - Sappemeer is op loopafstand gelegen.

Bereikbaarheid
De locatie is zowel met openbaar vervoer (NS/bus) als met eigen vervoer goed bereikbaar. Het NS station bevindt zich op 2 minuten loopafstand. De autosnelweg A7 is gelegen op ongeveer 2 kilometer.

Bestemming
De bedrijfsunits vallen onder het bestemmingsplan “ Woongebieden gemeente Hoogezand-Sappemeer” met als bestemming “Horeca”. Voor meer informatie verwijzen u graag naar de website van Ruimtelijke plannen.

Notaris
Door koper te bepalen

Baten en lasten
De baten en lasten - voor zover het de onroerende zaak betreft - worden verrekend in overleg tussen koper en verkoper.

Overige
Een koopbevestigingsbrief zal worden opgemaakt waarna de notaris de leveringsakte opstelt.

Meer informatie
Mocht deze summiere info u geprikkeld hebben, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Een bezichtiging kan uiteraard ook gepland worden.

Vastgoed adviseur

Erik Paas

T: +31 (0)6 13641000
Contact