3.330 m2
Perceel oppervlakte
€ 1.100.000,- k.k.
Prijs
Verkocht
Status

Nieuweweg 122

Bedrijfsruimte met ruime bedrijfswoning op unieke locatie in Nuis
Aan de doorgaande weg door het dorp Nuis bieden wij te koop aan een prachtige bedrijfswoning met achtergelegen bedrijfsruimte.

De bedrijfswoning mag met recht een villa genoemd worden, met een totale oppervlakte van circa 350 m² verhuurbare vloeroppervlakte (v.v.o.). De woning bestaat op de begane grond uit een entree, zeer ruime woonkamer met open keuken (voorzien van alle denkbare voorzieningen), een slaapkamer, bijkeuken, sanitaire voorzieningen en een multifunctionele ruimte. Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers en een ruime badkamer aanwezig. Daarnaast is een deel van de woning voorzien van een
kelder.

De woning heeft een prachtige uitstraling en is hoogwaardig afgewerkt. Daarnaast beschikt de woning over een ruimte besloten tuin, voorzien van een vrijstaande houten berging.

Aan de achterzijde van de woning is het vrijstaande bedrijfsgebouw aanwezig. Dit object heeft een totale verhuurbare vloeroppervlakte van circa 1.115 m². De bebouwing is sinds de realisatie in gebruik geweest bij een autoschadebedrijf. De eigenaar heeft dit gebouw eveneens zeer hoogwaardig uitgevoerd. Het geheel heeft een luxueuze uitstraling. Naast bedrijfsruimten zijn er een entree, receptie, kantine en kantoren aanwezig. De aanwezige inrichtingen voor het autoschadebedrijf kunnen worden overgenomen. De vrije hoogte van de bedrijfsruimte is circa 5,5 meter. Het gehele terrein is verhard en goed onderhouden.

Kadastrale omschrijving
Het bedrijfspand met woonhuis, plaatselijk bekend Nieuweweg 122 te 9364 PG, Nuis, bestaande uit een woon-bedrijfsruimte met drie ineenlopende hallen, een loods, erf, grond en verder toebehoren, kadastraal bekend gemeente Marum sectie B nummers 2371 en 2832, tezamen groot drieëndertig are en dertig centiare (3.330 m²).

Locatie
Het te verkopen object is gelegen aan een doorgaande weg nabij het centrum van Nuis, een klein dorp in de gemeente Westerkwartier. In de directe omgeving zijn diverse woon/werk objecten aanwezig.

Bereikbaarheid
Het object is met eigen vervoer goed bereikbaar. De oprit naar de A7 is op circa 5 minuten rijden aanwezig. Via de doorgaande weg door Nuis zijn de nabij gelegen dorpen Tolbert en Marum eveneens goed bereikbaar. Met openbaar vervoer is Nuis te bereiken middels busverbindingen.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het passeren van de akte van levering. Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en
commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikel 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst.

Over- of ondermaat
Indien de hiervoor vermelde grootte van de onroerende zaak en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist is, ontlenen noch de verkoper, noch de koper, daaraan rechten.

Bestemming
Het object valt onder de bepaling van het bestemmingsplan ‘Marum Buitendorpen’, vastgesteld op 21 februari 2018, met als bestemming ‘Bedrijf’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 6’ en ‘Waarde – Houtsingelgebied’. De functieaanduiding bedraagt ‘bedrijfswoning’ en ‘specifieke vorm van bedrijf – autoschade bedrijf’. De koper dient zelf te onderzoeken of het object geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

Koopsom
EUR 1.100.000,- k.k.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van koper. Deze kosten bestaan uit de kosten van het opmaken van de koopovereenkomst en de transportakte alsmede de verschuldigde overdrachtsbelasting over de koopsom.

Aanvaarding
In overleg.

Omzetbelasting
Er is geen sprake van een BTW belaste levering.

Notaris
De keuze voor de notaris is aan de koper.

Baten en lasten
De baten en lasten - voor zover het de onroerende zaak betreft - worden verrekend in overleg tussen koper en verkoper.

Energieprestatiecertificaat
Het verkochte zal ten tijde van de eigendomsoverdracht beschikken over energielabel(s). Verkoper zal bij levering koper in het bezit stellen van de geldige energieprestatiecertificaten.

Overige
Voor het overige zijn de gebruikelijke bepalingen die bij koop en verkoop van (soortgelijke) onroerende zaken gelden van toepassing, waaronder het boetebeding.

Meer informatie
Voor vragen neem contact op met Auric Geerligs.

Vastgoed adviseurs

NEXTFUND B.V.

T: 050 – 76 76 100
Contact