2.554 m2
Perceel oppervlakte
€ 1.200.000,- k.k.
Prijs
Verkocht
Status

Narvikweg 4

Namens onze opdrachtgever bieden wij te koop aan de vrijstaande bedrijfsruimte met grote overheaddeuren en groot geasfalteerd buitenterrein gelegen aan de Narvikweg 4 te 9723 TV Groningen.

De kantoorruimte is aan de Narvikwegzijde gesitueerd en verdeeld over de begane grond en verdieping. Sanitaire voorzieningen en een pantry zijn aanwezig. De aanwezige kantoorruimte heeft een totale oppervlakte van circa 230 m² en is voorzien van een CV installatie (radiatoren) met airco units.

De bedrijfsruimte heeft een hoogte van circa 6 meter, een oppervlakte van circa 1.000 m² en is voorzien van 3 grote en 2 normale elektrisch bedienbare overheaddeuren. In de bedrijfsruimte zijn indirect gestookte heaters aanwezig. Voorts is een bovenloopkraan met een hefvermogen van 1.500 kilogram aanwezig. De vloeren zijn vlak en van beton.

Het buitenterrein is verhard en voorzien van een poort met hekwerk omheining.

Vorige gebruikers van het object waren onder andere Thermo King en Century. Deze ruimte komt beschikbaar vanwege de verhuizing van CIG Architecture.

Object
Het aangeboden bedrijfsobject bestaat uit een kantoordeel (2 bouwlagen) met daaraan gekoppelde bedrijfsruimte.

Oppervlakte
De oppervlakte van het gebouw is als volgt:
- kantoorruimte: circa 230 m², verdeeld over 2 bouwlagen;
- bedrijfsruimte: circa 1.000 m².

Energielabel
Het object heeft een energielabel C, met energie-index 1,23.

Voorzieningen
Het object wordt opgeleverd met de navolgende voorzieningen:
- Archief;
- Brandblusmiddelen;
- Beveiliging;
- Overheaddeuren;
- Buitenruimte met hekwerk en toegangspoort;
- Pantry;
- Kantine;
- Verlichting;
- Toilet;
- Spreek-/vergaderruimte.

Gebouweigenschappen
- Afgewerkte vloer;
- Afgewerkte wanden;
- Dubbele beglazing;
- gevel / dakisolatie;
- Systeemplafonds
- Vloerbedekking;
- Bovenloopkraan met hefvermogen van 1.500 kilogram;
- 3 x 100 ampère krachtstroomaansluiting.

Kadastrale omschrijving
Het bedrijfspand met erf, onder en bijgelegen grond, staande en gelegen aan de Narvikweg 4 te 9723 VK Groningen, kadastraal bekend gemeente
- Groningen, sectie P nummer 1744 ( oppervlakte 21 are en 93 centiare);
- Groningen, sectie P nummer 1156 (oppervlakte 1 are en 55 centiare);
- Groningen, sectie P nummer 1157 ( oppervlakte 2 are en 1 centiare);
- Groningen, sectie P nummer 1745 (oppervlakte 5 centiare).

Het kadastrale nummer 1467 is in eigendom gebleven bij de gemeente Groningen omwille van een niet mobiele verontreiniging ten tijde van de verkoop in 1996. Het betreffend perceel is in gebruik gegeven. Verwezen wordt naar de leveringsakte 6193/43 d.d. 17 december 1996.

Parkeerfaciliteiten.
Er is parkeergelegenheid op eigen terrein voor het kantoor aanwezig.

Locatie
Het object is gelegen op het bedrijventerrein Euvelgunne. Dit bedrijventerrein maakt onderdeel uit van de economische zone gelegen aan de zuidoost zijde van de stad Groningen. Het bedrijventerrein is zeer goed bereikbaar via de A28 en A7.

Bedrijven die tevens gevestigd zijn op dit bedrijventerrein zijn onder andere:
- Kampen Mechanical Group;
- Kumy;
- Verkoopklaar;
- Ambulancedient Groningen.

Voorzieningen
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief de navolgende voorzieningen:
- systeemplafonds met (ingebouwde) verlichtingsarmaturen;
- scheidingswanden;
- verwarming en ventilatie installatie;
- toilet(ten);
- pantry;
- airco’s;
- buitenterrein met hekwerk en toegangspoort;
- bovenloopkraan.

Koopprijs
EUR 1.200.000,- kosten koper.

BTW / overdrachtsbelasting
De koopprijs zal niet worden vermeerderd met BTW. Er is sprake van een transactie op basis van het overdrachtsbelasting regime.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het passeren van de akte van levering. Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikel 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Over- of ondermaat Indien de hiervoor vermelde grootte van de onroerende zaak en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist is, ontlenen noch de verkoper, noch de koper, daaraan rechten.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene zij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Aanvaarding
Op korte termijn.

Bestemming
Het object valt onder de bepalingen van bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost', met als bestemming 'Bedrijven'. Koper dient zelf te onderzoeken of het door haar voorgenomen gebruik is toegestaan op de locatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contract opnemen met Erik Paas via 050 - 7676100 of [email protected]

Vastgoed adviseurs

NEXTFUND B.V.

T: 050 – 76 76 100
Contact