€ 445.000,- k.k.
Prijs
Verkocht
Status

Kelvinlaan 9E/D

Multifunctionele bedrijfsunit gelegen nabij snelweg (Drachten)
Deze multifunctionele bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw in Drachten. Het pand is gelegen aan de Kelvinlaan 9 E en D. De unit is voorzien van een entree die toegang biedt tot een bedrijfshal met bijbehorende en aangrenzende kantoorruimte. De bedrijfsruimte is voorzien van een overheaddeur. De heater zorgt voor verwarming. De aangrenzende kantoorruimte bestaat uit een begane grond en een verdieping en beschikt over een pantry. Het object is gelegen in het hart van Noord Nederland nabij de Rijksweg A7.

Oppervlakte
De oppervlakte van het gebouw is als volgt:
Kantoorruimte begane grond: circa 100 m² v.v.o
Kantoorruimte verdieping: circa 75 m² v.v.o.
Bedrijfsruimte circa 525 m² v.v.o.
Totaal: circa 700 m² v.v.o.

Voorzieningen
Het object wordt opgeleverd met de navolgende voorzieningen:
- Kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen;
- Brandblusmiddelen;
- Alarm;
- Overheaddeur;
- Buitenruimte voorzien van parkeergelegenheid;
- Pantry;
- Heater in de bedrijfsruimte;
- Verlichting;
- Toiletvoorziening.

Gebouweigenschappen:
- Afgewerkte vloer;
- Afgewerkte wanden;
- Dubbele beglazing;
- Systeemplafond in de kantoorruimte;
- Vloerbedekking;
- Vloerisolatie;
- Plat dak voorzien van bitumen dakbedekking.

Kadastrale omschrijving
1. Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte, plaatselijk bekend Kelvinlaan 9D, te 9207 JB Drachten kadastraal bekend gemeente Drachten sectie B nummer 8389 A4, uitmakende het vier/zeventigste (4/70e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het daarop gebouwde bedrijvengebouw met toebehoren, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Drachten sectie B nummer 8359 groot dertig centiare (30 ca);

2. Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte, plaatselijk bekend Kelvinlaan 9E, te 9207 JB Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten sectie B nummer 8389 A5, uitmakende het eenentwintig/zeventigste (21/70e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap;

Locatie
Ten noordoosten en ten zuidwesten van het klaverblad A7-N31 ligt het nieuwe representatieve Bedrijvenpark Drachten Azeven. Het terrein wordt beheerd en geëxploiteerd door de Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten Azeven; een samenwerkingsverband tussen Smallingerland en Opsterland. Op dit moderne bedrijvenpark aan de rijksweg A7, is ruimte voor diverse bedrijven variërend van kennisintensieve bedrijvigheid en R&D tot productiebedrijven en warehousing. Azeven Noord is aantrekkelijk voor logistieke bedrijven vanwege de centrale ligging in Noord-Nederland en de aanwezige infrastructuur. Het terrein kenmerkt zich door de ruim opgezette structuur met veel groen en waterpartijen en de hogere architectonische eisen die gesteld worden aan panden op zichtlocaties. Verder heeft het terrein een hoog veiligheidsniveau en draagt het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).

Bereikbaarheid
Het Bedrijvenpark Drachten Azeven is uitstekend bereikbaar. Het is gelegen naast de Rijksweg A7.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het passeren van de akte van levering. Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikel 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst.

Over- of ondermaat
Indien de hiervoor vermelde grootte van de onroerende zaak en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist is, ontlenen noch de verkoper, noch de koper, daaraan rechten.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene zij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Bestemming
Het object valt onder het vigerende bestemmingsplan Bestemmingspand Azeven Noord, met als bestemming “Bedrijventerrein” en met functieaanduiding ‘bedrijf vanaf 2 tot en met categorie 4.2 ’. Graag verwijzen wij u naar de Gemeente Smallingerland of de site ruimtelijkeplannen.nl om de mogelijkheden te bekijken. Een koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste bestemming.

Koopsom
EUR 445.000 k.k.

Huurprijs
EUR 45.000 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding
Per direct

Meer informatie
Voor vragen neem contact op met:
Stefan Ensing
[email protected]

Alle informatie is geheel vrijblijvend en alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien
van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vastgoed adviseurs

NEXTFUND B.V.

T: 050 – 76 76 100
Contact